Hove: 100 jaar Koninklijk Harmonieorkest Sint-Laureys 1

AZU042000020

Viering honderdjarig bestaan Kon. Harmonieorkest Sint-Laureys. Meer info over de evreniging op http://www.harmoniehove.be/
Hove
1978